Intervju med en geograf

Did you know one of our professors at the department of Geography has two master degrees? Or that a magazine was the reason he chose GIS and remote sensing? Find out more about Keshav Prasad Paudel and what GIS is here.

Les videre

Reklamer

Intervju med en geograf

Denne gangen har Geografistudenten snakket med førsteamanuensis Knut Hidle på hans kontor i 7. etasje.

Han ble nettopp visedekan for utdanning, noe hans syns er veldig spennende. Som visedekan er rollen hans å tenke strategi, kvalitet og relevans for alle fagfeltene på SV-fakultetet. Selv sier han dette om den nye rollen:

Knut Hidle. Kilde: uib.no

Knut Hidle. Kilde: uib.no

– ”Det som jeg syns er særlig interessant er å tenke rundt hvilken rolle samfunnsfagene som sådan skal ha i utdanningssystemet og hva vi kan bidra med. Både på universitetet, men senere spesielt da i arbeidslivet og samfunnslivet ellers. Vi står jo over enorme omstillinger i samfunnet og der tror jeg samfunnsviterne kan spille en enorm rolle. Det er ikke bare snakk om teknologiske nyvinninger, men også hvordan samfunnet skal styres og hvordan vi skal håndtere de endringene som måtte komme. Både knyttet til klima, økonomi, byutvikling, stedsutvikling og i det hele tatt. Her er det mye for samfunnsvitere å gripe tak i, uansett om de er geografer eller sam.pol.’ere.”

Les videre

Intervju med en geograf

I anledning føljetongen ”Intervju med en geografi” har Geografistudenten denne gangen snakket med førsteamanuensis og klimaforsker Martin Miles.

Miles

Hvorfor kom denne glade amerikaneren til Norge? Hva synes han er det rareste med nordmenn? Og hvorfor kommer han alltid halsende inn til forelesning i siste liten? Endelig blir kanskje noen av gåtene løst. Les videre

Intervju med en geograf

Gjennom et studiesemester tilbringer vi mangfoldige timer i auditoriumene og suger til oss kunnskap av nytte. Men hvem er egentlig disse foreleserne som står der og kaster ut det ene begrepet etter det andre, og som ofte virker å være en uuttømmelig kilde til viten innen en av og til meget snever kategori. Geografistudenten har tatt en prat med en av dem for å finne ut mer:

Professor Grete Rusten

Professor Grete Rusten

Grete Rusten er ansatt som professor ved instituttet, og har du vært borti det som finnes av samfunnsgeografiske emner har du nok støtt borti denne damen fra Hedmarken. Hvordan endte hun så opp i Bergen? Og hvorfor ble det akkurat geografi?
Les videre