Gode gratis geodata

Noe av det første jeg lærte om GIS var setningen garbage in, garbage out. Du ikke kan lage gode kart dersom grunndataene dine er dårlige, og at selv de beste dataene gir dårlige resultater om du må kombinere dem med dårlige. Kartet ditt blir ikke bedre enn det dårligste du putter inn! Men hvor finnes disse gode dataene?

Illustrasjon Blogg Kart2

Offentlige data, inkludert en del kartdata, skal være tilgjengelig for alle, for å gi folket innsyn i offentlig forvaltning. Fra oktober 2013 ble de viktigste nasjonale kartdataene fra Kartverket åpent tilgjengelig og gratis for alle. Dette kan du lese mer om her. Gratis data stimulerer til innovasjon og konkurranse, også for små bedrifter og studenter!

For å finne ut hva som eksisterer og hvor du kan få tak i dataene kan du sjekke den nasjonale metadatabasen med metadata om alle offentlige tilgjengelige kartdata i Norge.

Nedlasting, WMS eller interaktivt kart?
Å laste ned data vil si at du fysisk lagrer filene i sin fulle størrelse på harddisken din, og du kan bruke dem i forskjellige prosesser, også i offline-modus. Hvis du bruker ArcGIS er det lurt å velge shape-filer, og vær oppmerksom på hvilket datum og sone du laster ned i. Hvis du bare trenger visse egenskaper i dataene, kan du i en del tilfeller koble til en server som lar deg hente kart over nettet og inn i GIS-programmet ditt. Dette kalles «web map server» (WMS) og er en effektiv måte å samle inn data på uten å måtte laste ned store mengder til din egen maskin. Du kan lese mer om WMS her  og her. I tillegg finnes det en rekke nettbaserte interaktive kartløsninger, som er gode for å inspisere data, og du kan skru av og på kartlag, men som er dårlig egnet for egne analyser.

Norge digitalt
Norge digitalt (tidligere Arealis) er en nasjonal storsatsning på stedsbaserte data. Portalen er et samarbeid mellom Kartverket, Norsk Polarinstitutt og kommunene. Målet er å gi offentlige etater effektiv og enkel tilgang til geodata. Datainnsamlingen skjer lokalt, men kan brukes nasjonalt. Dette gjør prosjektet kostnadseffektivt, men ikke gratis – medlemmene må betale en årlig sum for å være med i samarbeidet. Gjennom portalen får man tilgang til Felles kartbase (FKB), der det finnes de mest detaljerte kartdata i vektorform, tilpasset ulik målestokk. Målet er at FKB skal gjøres tilgjengelig for alle kostnadsfritt i 2017. Inntil videre må du kontakte GIS-ansvarlig på instituttet for tilgang til data.

Kartverket
Som GISser regner kartverket deg faktisk som «profesjonell», og setter sin lit til at du er fullt kapabel til å utnytte rådata minst mulig bearbeidet. Derfor har de gjort gode og nøyaktige grunndata tilgjengelig for nedlastning, i ulike format og referanser. Du finner blant annet en digital høydemodell med 10×10 m oppløsning og administrative grenser for land, fylke og kommune, i tillegg til stedsnavnsdata. Nedlastingssidene finner du her.

NVE Atlas og Arcus
Atlas er webportalen til NVE, et geografisk oppslagsverk med data fra NVEs fagområder. Du finner data om elver, nedbørsfelt, breer og kulturminner, i tillegg til mye annet snadder. En del av dataene som er tilgjengelig i portalen kan lastes ned som SOSI-fil eller shape-fil gjennom Arcus, eller du kan tegne direkte på kartet i Atlas med tegneverktøyet, og eksportere den georefererte tegningen som en shape-fil.

NGU
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har tilgjengeliggjort en rekke grunndata som kan lastes ned fra denne siden. I tillegg har de en stor database tilgjengelig via WMS. Du kan for eksempel få tak i data om berggrunn, permafrost eller løsmasser, men også data om mineraler og grunnvann.

Skrednett
Skrednett er en database for skredrelatert informasjon med mulighet for å finne aktsomhetssoner, risikosoner og faregradssoner for ulike former for massebevegelser. Alt fra steinsprang til snøskred og kvikkleireskred! Databasen er et samarbeidsprosjekt mellom NVE som øverste ansvarlige og NGU, Statens Vegvesen, Jernbaneverket samt Forsvarets militærgeografiske tjeneste. Du kan laste ned data i SOSI- eller shape-format gjennom NVEs Arcus-base.

Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for skog og landskap er nasjonalt insitutt for kunnskap om arealressurser, lokalisert på Ås. Her kan du laste ned temadata i SOSI eller shapeformat, om for eksempel markslag, jordsmonn og beitebruk. Du velger område basert på fylke eller kommune, og kan velge mellom mange ulike soner og datum. I tillegg har Skog og landskap en hel del data tilgjengelig via WMS.

Se Norge
Senorge.no er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Meteorologisk institutt og Kartverket som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vann- og værforhold og klima i Norge. Du kan finne data fra målinger som er utført helt tilbake til 1957, eller få prognoser på kommende vær opp til ni dager frem i tid. Portalen er både ment som hjelpemiddel for håndtering av for eksempel ekstremvær, men også for andre som er interessert.

Miljøstatus i Norge
Miljødirektoratet er redaksjonelt ansvarlig for nettstedet, men har mange andre med på laget, som Fiskeridepartementet, Statens strålevern og Norsk polarinstitutt, for å nevne noen. Siden inneholder de mest oppdaterte data for flere viktige miljøtemaer og gir kartinnsyn for ordinære nettlesere på alle plattformer. Målet med siden er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, påvirkninger, konsekvenser og tiltak. Du kan se og laste ned de nyeste tilgjengelige datasettene her.

Norge i bilder
Her finner du ortofoto (flybilder) av hele landet, fra mange ulike årstall. Slik kan du for eksempel sammenligne et område på 50-tallet og i dag!

Norge i 3d
Denne nettsiden kombinerer blant annet ortofoto fra Norge i bilder, høydedata fra N50-kartene og satellittbilder fra NASA til å lage digitale 3d-modeller for hele landet. Du kan zoome inn og ut som du vil, endre aspekt, og programmet har til og med sin egen flysimulator! Pass deg, det er lett å bli hekta.

Bra Plan
Siden driftes av Geomatikk-IKT og er en felles planportal for en del kommuner i Norge. Du kan enkelt søke opp eksisterende planer basert på arealplanid, plannavn eller saksnummer. Resultatene er tilgjengelig på webkart og i PDF.

Dette var kun et lite utvalg av hva som finnes tilgjengelig! Husk å gi kreds til sidene du har lastet dataene fra når du bruker dem.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s